Hình ảnh ông Tập Cận Bình thăm VN

Cập nhật: 11:33 GMT - thứ tư, 21 tháng 12, 2011

Xi Jinping's visit to Vietnam

  • Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được xem sẽ là lãnh đạo cao nhất của nước này từ 2012, thăm chính thức Việt Nam từ 20 đến 22 tháng 12.
  • Các em bé Việt Nam cầm cờ hai nước đón ông Tập (hình của Reuters chụp trước Phủ Chủ tịch tại Hà Nội 21/12).
  • Ông Tập nhận hoa từ một học sinh khi Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan và Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đón ông ở Phủ Chủ tịch tại Hà Nội.
  • Ba người nâng cốc chúc mừng sau lễ ký kết các văn kiện, trong đó có thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thông tin báo chí và thông tin đối ngoại.
  • Sáng 21/12, phái đoàn Trung Quốc mang vòng hoa tới viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Ông Tập Cận Bình quan sát các hiện vật trong nhà sàn nơi Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch
  • Ông Tập cho cá ăn, hình ảnh gợi nhắc lại ngày xưa khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra cầu ao trước nhà sàn cho cá ăn. Cha ông Tập, Tập Trọng Huân, được cho là có quan hệ gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Cùng ngày 21/12, ông Tập Cận Bình có cuộc họp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
  • Ông Tập cùng ngày cũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
  • Phó Chủ tịch Trung Quốc chụp ảnh cùng Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.