BBC navigation

"Nợ công đang lên quá nhanh"

Cập nhật: 11:26 GMT - thứ năm, 12 tháng 6, 2014

Media Player

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cho rằng nợ công đang lên quá nhanh trong khi luật chi tiêu ngân sách thiếu hiệu quả.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

"Nợ công đang lên quá nhanh"

00:04:54

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cho rằng nợ công đang lên quá nhanh trong khi luật chi tiêu ngân sách thiếu hiệu quả.

"Hiện nợ công đang lên quá nhanh. Việt Nam lại ở trong tình trạng lấy nợ mới trả cho nợ cũ và các khoản thu ngân sách không đủ cho chi tiêu thường xuyên", ông nói với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 12/6.

"Bộ trưởng Tài chính có nêu lên là phải tăng thu ngân sách đến 12-14% trong những năm tới thì mới đảm bảo được."

"Nhưng với tình hình hiện nay thì điều đó rất khó thực hiện."

"Tôi nghĩ cần cải tổ rất mạnh mẽ lại luật chi tiêu ngân sách."

"Chính phủ Việt Nam cần trở thành một chính phủ hoạt động có hiệu quả và chuyên nghiệp. Có như vậy mới tránh việc nợ công không kiểm soát được và gây ra những hệ quả về tài chính tiền tệ và khả năng chi trả của ngân sách của Việt Nam."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.