BBC navigation

Robot nấu ăn trong nhà hàng

Cập nhật: 11:13 GMT - thứ tư, 23 tháng 4, 2014

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Một quán ăn ở Cáp Nhĩ Tân nổi tiếng vì dùng người máy phục vụ thực khách.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

eatery: nhà hàng

stir-fry: chiên xào (rau, thịt xắt miếng nhỏ, được xào trong chảo to ở nhiệt độ cao)

a hit: ăn khách

hi-tech (cũng viết là: high-tech): công nghệ cao

commonplace: bình thường

Bài khóa - Transcript

It might look like a normal Chinese eatery, but wait until you meet the staff.

Here's the chef making a stir-fry, and his friend who serves the dishes.

They're a hit with customers here in Harbin in China, and much cheaper to run.

Some think this hi-tech dining experience could become commonplace in the future.

Bản dịch - Translation

Trông giống như một nhà hàng Trung Quốc bình thường, thế nhưng bạn hãy chờ cho tới khi gặp các nhân viên đã nhé.

Đây là đầu bếp của món chiên xào và người bạn cùng ra phục vụ các món ăn.

Đó là những thứ rất nổi tiếng đối với khách hàng ở đây, Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc, và cũng rẻ hơn nhiều so với dùng người.

Một số người cho rằng việc có bữa ăn phục vụ bằng công nghệ cao như thế này sẽ trở thành chuyện bình thường trong tương lai.

Bài tập - Exercise

Use one of the words or phrases below to complete each of these sentences from news reports.

Note that you may have to change the form of a word to complete the sentence correctly.

eatery / stir-fry / a hit / hi-tech / commonplace

1. Conversely, tobacco advertising, which was once _________, has now disappeared from public view following a government ban.

2. But, how does a rich country remain integral to a cost-competitive global production chain? The answer is by producing at the high end: half of its exports are _________ goods.

3. The top US diplomat made a surprise call at the 12-seater _________ after talks with President Park Geun-hye in South Korea's capital. Since then, the restaurant has been crowded with customers, the owner says.

4. A landmark attraction in a Teesside seaside town has proved a "real _________ with the public", the council has said.

5. By signing up to Change4Life online, families will receive a compilation of healthy recipes including turkey _________ and vegetarian chilli, with ideas for daily menus.

Giải đáp - Answers

1. Conversely, tobacco advertising, which was once commonplace, has now disappeared from public view following a government ban.

Source: Bấm Ghost signs: Echos of Leeds' history hiding in plain view

2. But, how does a rich country remain integral to a cost-competitive global production chain? The answer is by producing at the high end: half of its exports are high-tech goods.

Source: Bấm How does a country become rich?

3. The top US diplomat made a surprise call at the 12-seater eatery after talks with President Park Geun-hye in South Korea's capital. Since then, the restaurant has been crowded with customers, the owner says.

Source: Bấm South Korea: Locals rush to try Kerry's Seoul snack shop

4. A landmark attraction in a Teesside seaside town has proved a "real hit with the public", the council has said.

Source: Bấm Redcar Beacon: Vertical pier 'a hit with the public'

5. By signing up to Change4Life online, families will receive a compilation of healthy recipes including turkey stir-fry and vegetarian chilli, with ideas for daily menus.

Source: Bấm Government adverts back healthy eating

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.