BBC navigation

Trốn trong gầm xe tải để sang Anh

Cập nhật: 18:09 GMT - thứ hai, 24 tháng 3, 2014

Media Player

BBC quay được cảnh một số người liều mạng trốn vào gầm xe tải từ cảng Calais để sang Anh Quốc.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhiều người nhập cư dùng đến những cách nguy hiểm tới tính mạng để vào được Anh Quốc.

BBC gắn máy quay trên các xe tải đi từ cảng Calais, Pháp sang Anh và ghi được hình ảnh người nhập cư treo mình trên trục bánh xe.

Những người này chọn lúc xe tải của Anh đi chậm lại ở cửa vào cảng Calais để trèo vào gầm xe.

Video không có thuyết minh.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.