BBC navigation

Trả tiền khám bệnh bằng... rác

Cập nhật: 13:50 GMT - thứ năm, 6 tháng 3, 2014

Media Player

Một bác sỹ trẻ cho mở hàng loạt phòng khám ở Indonesia, nơi người nghèo có thể trả phí khám bệnh bằng rác thải.

Bác sỹ Gamal Albinsaid gần đây được trao giải thưởng quốc tế cho các doanh nhân do hình thức kinh doanh của anh giải quyết được hai thách thức lớn ở quốc gia này – dịch vụ y tế cho người nghèo và quá tải rác thải.

Phóng viên BBC Tiếng Indonesia, Endang Nurdin thực hiện.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.