BBC navigation

Dân thân Nga đánh người ủng hộ Kiev

Cập nhật: 00:26 GMT - chủ nhật, 2 tháng 3, 2014

Media Player

Các chiến dịch biểu tình bày tỏ thái độ ủng hộ Nga đã diễn ra trên nhiều thành phố ở Ukraine hôm 01/03.

Hai người ủng hộ Kiev thân châu Âu đã bị đánh đập và sỉ nhục bởi đám đông người biểu tình ở Kharkiv, trong khi một người trèo lên nóc nhà quốc hội vẫy cờ Nga.

Tình hình tranh chấp giữa hai phía có lẽ sẽ còn kéo dài và căng thẳng, khi quốc hội Nga đã thông qua quyết định đổ thêm quân vào Ukraine, còn Kiev đưa ra mức báo động chiến đấu ở mức cao nhất.

Video không có thuyết minh.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.