BBC navigation

Lịch sử phức tạp của Crimea

Cập nhật: 14:58 GMT - thứ sáu, 28 tháng 2, 2014

Media Player

Phía chính quyền mới Ukraine tố cáo hải quân Nga chiếm sân bay Sevastopol ở khu tự trị Crimea, trong khi Hạm đội Biển đen phủ nhận sự tham gia của lính Nga.

Lịch sử phức tạp và vị trí địa lý của bán đảo Crimea khiến bất đồng xảy ra giữa những người dân thân Nga và các nhóm ủng hộ chính quyền mới ở Kiev.

Crimea từng do Nga đô hộ từ thời bà Catherine Đại đế, và mãi tới khi Liên Xô tan rã, khu tự trị này mới chính thức thuộc về nước Ukraie độc lập.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.