BBC navigation

Những con chuột cải biến gene

Cập nhật: 14:14 GMT - thứ ba, 25 tháng 2, 2014

Media Player

Trong hầu hết các trường hợp thử nghiệm được thực hiện ở chuột vì người và chuột có chung 95% gene.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Mỗi ngày hàng trăm nghiên cứu khoa học được công bố trên khắp thế giới về bệnh tật của con người và các điều kiện sức khỏe, từ rối loạn di truyền đến ung thư.

Trong hầu hết các trường hợp thử nghiệm được thực hiện ở chuột vì người và chuột có chung 95% gene.

Tại trung tâm thí nghiệm này ở Anh Quốc, chuột được nuôi đặc biệt để thử nghiệm những căn bệnh ở người do di truyền gây ra.

Mời quý vị tới thăm nơi nuôi 56 ngàn con chuột đã được cải biến gene.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.