BBC navigation

Người Hà Nội chuẩn bị đón Tết

Cập nhật: 16:34 GMT - thứ hai, 27 tháng 1, 2014

Media Player

Người dân Hà Nội đổ ra đường mua sắm, chọn cây cảnh, đồ trang trí chuẩn bị đón ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

Ông Nguyễn Bá Phúc nói Tết nhất thiết phải có cành đào tượng trưng cho mùa xuân.

Còn chị Nguyễn Thị Nga, chủ tiệm bán đồ trang trí, cho biết năm nay bán được nhiều hàng hơn do tâm lý người Việt yêu thích Ngựa hơn một số con vật khác trong 12 con Giáp.

Bà Nguyễn Kim Dung thì lên chùa cầu giải hạn cho năm cũ và mong đón năm mới được may mắn, tốt lành hơn.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.