BBC navigation

Quyên góp cho gia đình lính trận Hoàng Sa

Cập nhật: 11:56 GMT - thứ ba, 7 tháng 1, 2014

Media Player

Chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa kêu gọi giúp đỡ gia đình quân nhân Việt Nam Cộng hòa tham gia trận đánh năm 1974.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một nhóm ở Việt Nam vừa đưa ra chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa kêu gọi quyên góp cho các gia đình quân nhân tham gia trận hải chiến năm 1974.

Nhà báo Huy Đức, tác giả bộ sách Bên Thắng cuộc viết: "Chắc chắn, ở đâu trên Tổ quốc này cũng còn rất nhiều những sự hy sinh cần được nhìn nhận, những số phận cần được chia sẻ.

"...Chúng tôi chọn Hoàng Sa như một nhịp cầu để nối những nghĩa cử ấy và mong trên nhịp cầu này sẽ bắt đầu những bước đi chung của người Việt Nam từ muôn phương," theo bản kêu gọi đăng trên trang Bấm Facebook Osin HuyDuc.

Ông Đỗ Thái Bình, một thành viên trong nhóm nói với BBC rằng đây không phải là lần đầu tiên có chuyện giúp đỡ gia đình cựu binh trận Hoàng Sa, "nhưng có lẽ là lần đầu tiên nó được công bố trên mạng xã hội".

Ông Bình, thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật và kinh tế TP. HCM, cũng cho biết, đây hoàn toàn là hoạt động của công dân, không liên quan tới chính quyền.

"Tiêu chí của chúng tôi là rõ ràng, minh bạch với số tiền quyên góp vì đây là hoạt động xã hội," ông nói.

Các thành viên của nhóm gồm có ông Đỗ Thái Bình, nhà báo Huy Đức, nhà báo Thế Thanh, nhà báo Vũ Kim Hạnh và ông Lữ Công Bảy - cựu binh trận hải chiến Hoàng Sa.

Những người khởi xướng chương trình nói họ mong người Việt trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng Nhịp cầu Hoàng Sa.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.