BBC navigation

Người 'Nam châm' hút được thìa

Cập nhật: 10:37 GMT - thứ sáu, 3 tháng 1, 2014

Media Player

Ông Etibar Elchev người Georgia vừa phá kỷ lục gắn thìa lên cơ thể mình.

Ông tự nhận mình có khả năng phát ra lực hút nam châm, có thể dính tới 53 chiếc thìa.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.