Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Diễn biến mới nhất truyền hình trực tiếp

6 tháng 12 2013 Cập nhật lúc 17:18 ICT

Phản ứng toàn cầu sau tin tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela qua đời.

Bấm vào đây để cho biết bạn nghĩ gì về trang web này