BBC navigation

Đài Loan sẵn sàng tự vệ đảo Đông Sa

Cập nhật: 16:17 GMT - thứ tư, 4 tháng 12, 2013

Media Player

Các hòn đảo nhỏ tại Biển Đông đã và đang trở thành điểm thời sự nóng bỏng.

Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam nằm trong số các quốc gia tuyên bố chủ quyền với các đảo không có người ở, thường là đảo nhỏ về kích cỡ.

Tại Biển Hoa Đông, Trung Quốc lập ra vùng nhận dạng phòng không bao trùm đảo không có người sống hiện có tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Humphrey Hawksley là phóng viên quốc tế đầu tiên được cho tiếp cận đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.