BBC navigation

VN cam kết mạnh 'chống nạn buôn người'

Cập nhật: 10:17 GMT - thứ năm, 24 tháng 10, 2013

Media Player

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói chính phủ Việt Nam có cam kết mạnh ngăn chặn nạn buôn người vào Anh.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trả lời BBC tại London, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn nói chính phủ Việt Nam 'có cam kết mạnh' để chống nạn buôn người vào Anh.

Trả lời BBC Tiếng Việt vào ngày 22/10/2013 khi ông cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh, Hugo Swire đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược lần ba, Thứ trưởng Sơn cũng nói về tiềm năng thương mại hai bên rất lớn nhưng chưa được khai thác hết.

Về tội phạm có tổ chức và nạn buôn người từ Việt Nam vào Anh, một vấn đề được cả chính giới và báo chí Anh nêu nhiều, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói (bằng tiếng Anh) với phóng viên BBC:

"Tôi nghĩ rằng nhìn từ phía Việt Nam, có hai vấn đề chúng tôi đang làm việc để giải quyết. Một là chúng tôi đã chứng tỏ có cam kết mạnh mẽ nhằm chống tội phạm có tổ chức và buôn người,"

"Đây là vấn đề mà bất cứ quốc gia nào khi mở cửa cũng gặp nhưng chính phủ có quyết tâm cao để ngăn chặn tệ nạn này."

"Điều thứ hai là làm việc với chính phủ nước khác, gồm cả chính phủ Anh Quốc để ngăn ngừa giải quyết vấn đề này. Đây là một đề tài trong nghị trình hội đàm hôm nay."

"Chúng tôi đã nhìn lại quá trình hợp tác hai nước trong lĩnh vực buôn người, và thấy [hợp tác] rất tốt, và đây là nền tảng cơ bản để cùng giải quyết vấn đề này."

Còn về thương mại hai bên mà hiện cán cân thâm hụt nghiêng về phía Anh, Thứ trưởng Sơn trước đó đã nói:

"Tôi nghĩ tiềm năng quan hệ thương mại hai bên rất lớn, và chúng ta cũng chưa khai thác hết và đó là thách thức. Và cần phải làm sao thúc đẩy thương mại song phương lên."

Chúng tôi đã bàn về cách kết nối các doanh nghiệp, làm sao tìm ra cách có quy chế để hai chính phủ làm tăng quan hệ thương mại hai bên. Tôi nghĩ quan hệ thương mại Anh – Việt mang tính bổ trợ cho nhau....Đó là nền tảng tốt cho hai bên tăng cường quan hệ này."

Hai nước nhân dịp này cũng ra Bấm Thông cáo chung về cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ ba.

Mời quý vị xem trích đoạn trả lời báo chí bằng tiếng Anh của Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trong bài.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.