BBC navigation

'Tự do tôn giáo' ở tỉnh Gia Lai

Cập nhật: 13:21 GMT - thứ tư, 9 tháng 10, 2013

Media Player

Hồi tháng Năm, tòa án ở tỉnh Gia Lai tuyên các án tù với tám người, được gọi là 'đối tượng chủ chốt của tà đạo Hà Mòn'.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hồi tháng Năm, tòa án ở tỉnh Gia Lai tuyên các án tù tổng cộng 63 năm đối với tám người, được gọi là “đối tượng chủ chốt của tà đạo Hà Mòn”.

Chính phủ Việt Nam nói họ “nhận sự chỉ đạo trực tiếp của “bọn phản động Fulro lưu vong nước ngoài, lôi kéo, kích động bà con dân tộc thiểu số trong khu vực Tây Nguyên thành lập nhà nước riêng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.”

Nay các nhà thờ tại tỉnh Gia Lai có vẻ vẫn hoạt động bình thường.

Thế nhưng, theo dân làng, hàng ngày vẫn có cán bộ đi tuần tra và cảnh báo người dân không được theo Fulro, không được đọc kinh Hà Mòn.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.