BBC navigation

Bản án cho LS Quân 'nằm trong dự đoán'

Cập nhật: 09:01 GMT - thứ tư, 2 tháng 10, 2013

Media Player

Luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa trực tiếp cho ông Lê Quốc Quân tại phiên tòa sơ thẩm sáng 2/10 nói ông không bất ngờ trước bản án.

Luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa trực tiếp cho ông Lê Quốc Quân tại phiên tòa sơ thẩm sáng 2/10 nói ông không bất ngờ trước bản án.

"Ông Quân đã tuyên bố tại tòa là mình vô tội và sẽ kháng cáo", ông Nam nói với BBC.

Luật sư bào chữa cho ông Lê Quốc Quân cũng cho biết bản án này là nằm trong dự đoán.

"Tôi đã dự đoán là tầm hai năm hoặc trên hai năm," ông nói.

"Cái này nằm trong dự định rồi, họ đã quyết định từ lâu, nên việc ngày hôm nay xảy ra không bất ngờ lắm."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.