BBC navigation

Indonesia giải tỏa nhà ổ chuột ở thủ đô

Cập nhật: 12:47 GMT - thứ hai, 16 tháng 9, 2013

Media Player

Hàng ngàn hộ nghèo ở Jakarta bị yêu cầu tới thuê nhà ở khu tái định cư, một phần trong kế hoạch cải tạo thành phố.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Năm nay, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 20 người tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Chính phủ nói việc khôi phục các con đập bảo vệ thành phố là vấn đề cấp thiết.

Nhưng việc này sẽ khiến hàng ngàn người dân nghèo nhất của Jakarta phải rời bỏ các khu nhà ổ chuột nằm quanh con đập lớn nhất.

Có chừng 7.000 gia đình sinh sống bất hợp pháp ở đây.

Người dân nói dù tồi tàn, nhưng đây vẫn là nơi họ có thể qua ngày được, trong lúc vào nơi ở mới thì họ phải trả tiền thuê nhà cho tới hết đời.

Họ được đề nghị chuyển tới sống ở khu nhà tái định cư nằm cách đó chỉ hơn một cây số. Chính phủ sẽ thu tiền 15 đô la một gia đình mỗi tháng, là tiền thuê ở khu nhà mới.

Những người sống tại Muara Baru đều nghèo, cho nên việc phải trả tiền, dù chỉ là những khoản nhỏ nhất, cũng tạo thêm gánh nặng cho họ.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.