BBC navigation

'Quốc tế cần hiểu về nhân quyền VN'

Cập nhật: 15:48 GMT - thứ năm, 1 tháng 8, 2013

Media Player

Blogger Nguyễn Anh Tuấn nói về việc trao cho Liên Hiệp Quốc bản Tuyên bố 258 để vận động bãi bỏ Điều luật 258.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một số đại diện của Mạng lưới blogger Việt Nam đã trao 'Tuyên bố 258' cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) tại Bangkok hôm thứ Tư ngày 31/7.

Trả lời phỏng vấn của BBC, ông Nguyễn Anh Tuấn, người đứng ra trao 'Tuyên bố 258', cho biết nội dung của văn bản này là 'lên án những việc làm trái pháp luật có hệ thống của Chính phủ Việt Nam và những điều luật trái ngược với Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà Chính phủ Việt Nam đã thông qua'.

Các blogger Việt Nam đang vận động bãi bỏ Điều 258 Bộ Luật hiǹh sự về 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức và công dân'. Đây là điều luật mà Chính phủ Việt Nam lâu nay vẫn vẫn dụng để đàn áp các blogger lên tiếng chỉ trích chính quyền.

"Liên Hiệp Quốc đón tiếp rất nhiệt tình," anh nói, "Họ hứa sẽ chuyển tuyên bố đến các cơ quan hữu trách khác của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác về nhân quyền."

Anh cho biết bản tuyên bố này hiện nay đã thu hú́t được 135 chữ ký của các blogger.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.