BBC navigation

VN 'tiêu thụ hàng triệu con chó mỗi năm'

Cập nhật: 14:10 GMT - thứ hai, 15 tháng 7, 2013

Media Player

Từ món canh xáo tới rựa mận, có vô vàn cách chế biến thịt chó khác nhau ở Việt Nam.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ món canh xáo tới rựa mận, có vô vàn cách chế biến thịt chó khác nhau ở Việt Nam.

Người ta thường ăn thịt chó vào những ngày cuối tháng hoặc cuối năm âm lịch, để 'giải đen'.

Trong nhiều năm trở lại đây, loại thực phẩm vốn xuất hiện từ thời thiếu ăn nay trở thành ngành kinh doanh lợi nhuận khá cao.

Không có con số chính thức, nhưng các nhóm vận động cho quyền động vật ước tính Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó mỗi năm.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.