BBC navigation

Thổi sáo bằng mũi có khó không?

Cập nhật: 15:57 GMT - thứ hai, 15 tháng 7, 2013

Media Player

Sáo là nhạc cụ được xem là khó chơi, đòi hỏi người tập và diễn phải có đôi môi linh hoạt và cách lấy hơi.

Thế nhưng ông Nguyễn Duyên Thịnh tại Lyon, nước Pháp lại có biệt tại dùng mũi để thổi sáo.

Ông Thịnh học nhạc tại Việt Nam và Pháp và hiện là người chơi nhạc và biểu diễn bán thời gian.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.