BBC navigation

Biểu tình bạo động lớn ở Brazil

Cập nhật: 21:11 GMT - thứ ba, 18 tháng 6, 2013

Media Player

Khoảng 200.000 người đổ xuống đường ở các thành phố lớn nhất Brazil đêm hôm 17/06/2013, để biểu tình phản đối giá vé giao thông công cộng và chi phí đắt đỏ cho World Cup 2014.

Ở thành phố Rio de Janeiro, bạo lực đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình ngay bên ngoài Tirandentes Palace.

Ở thủ đô Brasilia, người biểu tình phá hàng rào an ninh ở tòa nhà Quốc hội và lật tung mái nhà.

Đây là vụ biểu tình lớn nhất ở nước này kể từ hơn 20 năm qua.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.