BBC navigation

Nhạc sỹ Ngọc Đại nói về 'Thằng Mõ 1'

Cập nhật: 17:37 GMT - thứ năm, 16 tháng 5, 2013

Media Player

Nhạc sỹ Ngọc Đại nói không nên có phản ứng 'lỗ mỗ' về CD mà chính quyền gọi là "phản động và đồi trụy".

Nhạc sỹ Ngọc Đại nói không nên có phản ứng 'lỗ mỗ' về CD mà chính quyền gọi là "phản động và đồi trụy".

Chín ca khúc trong CD 'Thằng Mõ 1', chủ yếu phổ thơ Nguyễn Đình Chính và Bùi Chát, đã được nhạc sỹ tự phát hành mà không thông qua kiểm duyệt văn hóa thông thường.

Nói chuyện với BBC từ Hà Nội hôm 16/5, Ngọc Đại cho biết:

"Thực chất đây là một thể nghiệm trong trải nghiệm.

"Cái trải nghiệm đó là cả một cái cuộc sống 60 năm của tôi."

"Thông điệp thì mọi người cũng biết rồi.

"Tôi nói ra thì tôi cũng đã nói rồi."

"...Tôi muốn được thả sức sáng tạo nghệ thuật trong một không gian ở Việt Nam mà tôi thấy mọi người phải bộc lộ."

Bình luận về chuyện có không ít người phản ứng tiêu cực đối với CD, nhạc sỹ nói ông được sự ủng hộ của đa số nghệ sỹ.

Ông cũng nói công chúng cần "tinh tế hơn trong nghệ thuật âm thanh" và nói thêm:

"Tôi cho là phải bỏ qua những vấn đề đó [bình luận về ca từ] để đi vào cảm giác âm thanh."

"Tôi cho là mọi người phải có lương tâm, phải thức tỉnh, không vì bản thân mình hay một thói quen nghe mà phản ứng lỗ mỗ như thế."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.