BBC navigation

Bất ngờ ở Hội nghị Trung ương 7

Cập nhật: 12:30 GMT - thứ bảy, 11 tháng 5, 2013

Media Player

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định sau khi Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh, từ Hà Nội, có những nhận định ban đầu sau khi Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI bế mạc ngày 11/5.

Dư luận quan tâm việc hai trưởng ban nội chính và kinh tế trung ương, Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, không đủ phiếu bầu để vào Bộ Chính trị.

Ông Lê Đăng Doanh nói kết quả đã đặt ra câu hỏi về nhân sự của hai ban này.

Ông cũng cho biết một số thông tin ban đầu giải thích vì sao hai nhân vật trên không nhận được đủ sự tín nhiệm của các bạn đồng liêu trong Đảng.

Tiến sĩ Doanh cũng cho rằng những nỗ lực chỉnh đốn Đảng và chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "cho đến nay, chưa thấy thành công".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.