BBC navigation

"Phải làm rõ thế nào là thi hành công vụ"

Cập nhật: 13:27 GMT - thứ sáu, 15 tháng 3, 2013

Media Player

Bà Lê Hiền Đức cho rằng phải làm rõ định nghĩa của "thi hành công vụ" trước khi cho phép bắn người chống đối.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bà Lê Hiền Đức, người cũng từng hoạt động trong ngành công an cho rằng phải làm rõ định nghĩa của "thi hành công vụ" trước khi cho phép bắn người chống đối.

"Bây giờ bảo chống người thi hành công vụ thì phải xác định làm nhiệm vụ gì thì mới gọi là thi hành công vụ," bà Đức nói với BBC qua điện thoài ngày 15/3.

"3000 công an kéo đến để đàn áp dân Văn Giang ngày 24/4/2012 để cướp đất của dân, tôi không gọi là thi hành công vụ."

"Công an ở Tiên Lãng Hải phòng đến để cướp đầm tôm, cướp đất của ông Đoàn Văn Vươn, tôi không gọi là thi hành công vụ."

"Nếu đi làm thuê cho bọn cướp đất thì người dân chống lại là điều không sai, người ta có quyền tự vệ."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.