Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trực tiếp: Khói báo tin bầu Giáo hoàng

13 tháng 3 2013 Cập nhật lúc 18:11 ICT

Hình ảnh video truyền trực tiếp theo dõi ống khói được lắp đặt đặc biệt trên mái Nhà nguyện Sistine ở Vatican.

Người ra sẽ thấy khói đen bốc lên từ ống khói này, báo hiệu việc bầu chọn Giáo hoàng chưa đạt kết quả.

Nếu có khói trắng bốc lên từ ống khói này, điều đó có nghĩa một tân Giáo hoàng đã được Mật nghị Hồng y bầu chọn thành công.

Thuyết minh trong video trực tuyến này bằng tiếng Anhdo BBC News cung cấp.