BBC navigation

Thánh lễ trước Mật nghị Hồng y

Cập nhật: 14:27 GMT - thứ ba, 12 tháng 3, 2013

Media Player

Các Hồng y dự thánh lễ đặc biệt trước khi bước vào Nhà nguyện Sistine ở Vatican để bầu chọn tân Giáo hoàng .

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Toàn bộ 115 vị hồng y, những người được quyền bầu chọn tân Giáo hoàng, vừa dự một buổi thánh lễ đặc biệt vào sáng thứ Ba tại Thánh đường St Peter.

Khi thánh lễ kết thúc các hồng y lần lượt tiến vào Sistine Chapel để bắt đầu thủ tục bầu chọn sau hậu trường này vào buổi chiều.

Tất cả các hồng y tham dự việc bỏ phiếu cũng như bất cứ ai có tiếp xúc với các hồng y trong thời gian diễn ra mật viện hồng y đều phải tuyên thệ giữ bí mật.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.