Sửa đổi Hiến pháp là tiến trình lâu dài

Cập nhật: 07:14 GMT - thứ ba, 5 tháng 2, 2013

Media Player

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói ông lạc quan một cách thận trọng về các đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Sáng thứ Hai 4/2, nhóm nhân sỹ trí thức gồm 15 vị, đại diện cho những người ký Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992, đã đến Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân để trao bản Kiến nghị cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đình Lộc, cựu bộ trưởng Tư pháp, làm trưởng đoàn.

Trong buổi làm việc kéo dài nửa tiếng đồng hồ, các vị trí thức đã chia sẻ ý kiến với mong muốn đóng góp trí tuệ vào bản Hiến pháp mà họ nói cần theo đuổi tiêu chí do dân và vì dân.

Ông Nguyễn Đình Lộc nói chuyện với BBC:

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.