BBC navigation

Nhà văn Y Ban 'nói không chính xác'

Cập nhật: 13:51 GMT - thứ sáu, 25 tháng 1, 2013

Media Player

Nhà văn Đình Kính, đại diện Hội Nhà văn Việt Nam nói những chuyện nhà văn Y Ban kể trong thư ngỏ là 'không chính xác'.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà văn Bùi Đình Kính xác nhận câu trả lời của ông trên Thể thao Văn hóa là giải thưởng được tiến hành đúng quy chế, không có chuyện bỏ phiếu hai lần và “tuyệt nhiên không có chuyện” không đọc tác phẩm mà vẫn bình chọn.

BBC hỏi đại diện Hội Nhà văn có thấy cần thay đổi gì trong cách trao và xét giải thưởng để nhà văn thấy mình được tôn vinh hơn, hay cách trao giải này đã phù hợp rồi.

Ủy viên Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam trả lời, “quy chế trao giải này năm nào cũng được cải tiến, và cho đến thời điểm này theo ý kiến cá nhân tôi, nó chuẩn rồi”.

“Nhưng, đương nhiên, do có những dư luận này nọ, nên có thể là năm sau Ban Chấp hành sẽ họp lại và có thể có những cái thay đổi,” nhà văn Đình Kính nói thêm, chỉ là thay đổi về tiểu tiết.

Về việc nhiều nghệ sỹ, nhà văn gần đây từ chối giải thưởng, bằng khen, không chỉ riêng ở Hội Nhà văn, ông Đình Kính nói, “ví dụ như vừa rồi người ta có ồn lên về cái sự việc của chị Kim Chi, nhưng người ta đã trao đâu, người ta mới định trao thôi đấy chứ.”

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.