BBC navigation

Bộ trưởng ngoại giao VN nói về biển Đông

Cập nhật: 13:02 GMT - thứ năm, 24 tháng 1, 2013

Media Player

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gọi chuyến thăm Anh quốc của ông Nguyễn Phú Trọng là "chuyến đi lịch sử" vì là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Cộng sản tới thăm Anh.

Ông Phạm Bình Minh cho rằng, chuyến đi này sẽ nâng mối quan hệ giữa hai quốc gia lên mọi mặt, "từ chính trị, kinh tế, thương mại, và đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đào tạo".

"Vấn đề ở trên Biển Đông đó là vấn đề Việt Nam mong muốn duy trì hòa bình, ổn định và việc giải quyết phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, Luật Biển 1982," theo ông Phạm Bình Minh.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.