Nhà báo Bùi Tín nói về "Bên Thắng Cuộc"

Cập nhật: 19:19 GMT - thứ bảy, 5 tháng 1, 2013

Media Player

Nhà báo Bùi Tín bình luận về cuốn sách "Bên Thắng Cuộc", phần một, của tác giả Huy Đức.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà báo Bùi Tín nhận xét về cuốn sách Bên Thắng Cuộc, phần I, công bố gần đây của tác giả Huy Đức, và cho rằng cuốn sách là một "công trình" hiếm có, can đảm, đáng khâm phục.

Tuy nhiên ông cũng cho rằng sách còn nhiều hạn chế về quan điểm và nhầm lẫn, sai sót khách quan về các chi tiết sự kiện và sự thực lịch sử, điều mà ông cho rằng cần sửa chữa và có thể được khắc phục tốt hơn bởi một thế hệ có tầm nhìn và quan điểm mới hơn về dân chủ và khách quan lịch sử.

Xin mời quý vị theo dõi toàn văn cuộc trao đổi giữa BBC Việt ngữ và cựu Đại tá Bùi Tín ở mục nghe xem và bài viết giới thiệu ý kiến của ông ở mục bài viết liên quan dưới đây.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.