BBC navigation

'Tôi tin rằng sẽ có chuyển biến'

Cập nhật: 15:21 GMT - thứ sáu, 4 tháng 1, 2013

Media Player

Ông Nguyễn Bá Thanh nói năm kỳ đại hội đảng kéo dài 25 năm không làm được bao nhiêu trong nỗ lực chỉnh đốn đảng.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ông Nguyễn Bá Thanh, người vừa được bổ nhiệm vào chức Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, từng nói về những yếu kém trong nỗ lực chỉnh đốn đảng kéo dài trong năm kỳ đại hội Đảng.

Trong cuộc nói chuyện dài nhiều giờ với hơn 4.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của của thành phố Đà Nẵng vào tháng Hai năm ngoái, Bí Thư Thành Ủy Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã đề cập tới công tác xây dựng Đảng và kỳ vọng của ông về những nỗ lực chỉnh đốn sau Hội nghị Trung ương 4.

Ông Thanh liệt kê từ Đại hội VI với Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh với 'những việc cần làm ngay', Đại hội VII với Tổng Bí thư Đỗ Mười 'Xây dựng Đảng giữ vai trò then chốt, cho tới Đại hội VIII với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 'với các giải pháp quyết liệt', và Đại hội IX, X với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 'Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh'.

Ông kết luận rằng "Xem chừng kết quả chưa được bao nhiêu, chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân".

"Như vậy là suốt 5 nhiệm kỳ 25 năm, chặng đường mà Hàn Quốc dư sức để chuyển từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp, vấn đề xây dựng đảng luôn được đề cập và hết sức quyết liệt, hô hào rất mạnh, nhưng càng xây càng ra nhiều nghị quyết thì tình hình ngày càng xấu thêm, yếu kém và phức tạp hơn".

Nói về nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 về chỉnh đốn Đảng năm 2012, ông Nguyễn Bá Thanh lưu ý điểm khác là "làm từ trên xuống dưới" và "có gợi ý để kiểm điểm".

"Anh không nhận, không thấy sẽ có người chỉ ra cho anh thấy. Tôi thì tôi tin rằng sẽ có chuyển biến, còn hơn là không làm", ông nhận định.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.