BBC navigation

Thời sự thế giới năm 2013 qua video

Cập nhật: 17:43 GMT - thứ sáu, 28 tháng 12, 2012

Media Player

BBC nhìn lại các sự kiện thời sự nổi bật trong năm qua.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

BBC nhìn lại các sự kiện thời sự nổi bật trong năm qua.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.