BBC navigation

Cử tri Việt ở California bỏ phiếu cho ai?

Cập nhật: 13:45 GMT - thứ tư, 31 tháng 10, 2012

Media Player

Blogger Vũ Quý Hạo Nhiên từ Quận Cam, miền nam California bình luận về xu hướng bỏ phiếu của cử tri gốc Việt tại California trước ngày bầu cử Mỹ vào 06/11/2012.

Ông cho biết theo khảo sát từ cuộc bầu cử tổng thống cách đây bốn năm giữa ông Obama và ông McCain thì có sự chênh lệch nhiều về lá phiếu của người Việt theo đó đa phần người cao tuổi bầu cho ứng viên Đảng Cộng Hòa trong khi có nhiều người trong giới trẻ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân Chủ là ông Obama vào năm 2008.

Theo ông Hạo Nhiên, một trong những lý do về thiên hướng bầu như vậy là do điều ông gọi là bị "thấm chính trị theo địa lý".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.