BBC navigation

Kinh tế VN khó cải thiện 'trong tương lai gần'

Cập nhật: 15:31 GMT - thứ hai, 1 tháng 10, 2012

Media Player

Chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn nói Việt Nam sẽ ít khả năng sớm có lại được mức tăng trưởng cao của những năm trước đây.

Chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn nói Việt Nam sẽ ít khả năng sớm có lại được mức tăng trưởng cao của những năm trước đây.

Ông Sơn, người từng tham gia tư vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói kinh tế Việt Nam "không thể vượt ra ngoài sự phát triển của kinh tế khu vực cũng như thế giới" mà ông nói hiện đang "lao đao".

Nói chuyện với BBC hôm 1/10, ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản, ông Sơn cũng nói ông hy vọng các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có những quyết sách mang lại "ổn định".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.