David Beckham nói về Olympics

Cập nhật: 19:50 GMT - thứ sáu, 27 tháng 7, 2012

Media Player

David Beckham trả lời phỏng vấn BBC vào trước trước khai mạc Olympic London.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

David Beckham trả lời phỏng vấn của BBC trước giờ khai mạc Olympic.

Cầu thủ nổi tiếng cho biết, anh rất tự hào được chứng kiến khu vực nơi anh sống phát triển như thế nào nhờ có Thế vận hội, và anh sẽ luôn ở đó dõi theo các vận động viên dù thất vọng vì không được tham gia thi đấu cho London.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.