BBC navigation

'Phnom Penh hễ ai mạnh thì theo'

Cập nhật: 12:10 GMT - thứ hai, 16 tháng 7, 2012

Media Player

Nhà báo Lý Định Phát phân tích động thái Phnom Penh ủng hộ Bắc Kinh và quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà báo tự do Lý Định Phát ở Phnom Penh nhận định với BBC rằng nhà cầm quyền Campuchia 'có khuynh hướng' chỉ 'đi theo kẻ mạnh thôi chứ không có quan điểm vững vàng'.

“Trong thời gian tới tôi không biết như thế nào. Không hiểu Hà Nội có còn đủ khả năng gây ảnh hưởng đối với họ như vào thời điểm năm 1979 không,” ông nói thêm.

“Họ chỉ ngả theo ai giàu mạnh thôi. Trong khi Việt Nam giờ đây vẫn còn nghèo so với Thái Lan cho nên Việt Nam khó mà lôi kéo Campuchia trở lại lắm,” ông phân tích.

Ông đánh giá việc Phnom Penh hoàn toàn ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông tại hội nghị Asean vừa qua là ‘một cái tát’ vào mặt Hà Nội và cho thấy Phnom Penh đã ‘quay một vòng 360 độ’ đối với Việt Nam'.

“Kết quả hội nghị Asean vừa rồi cho thấy Phnom Penh rõ ràng chọn đi với Bắc Kinh chứ không đi với Hà Nội,” ông kết luận.

“Nói nôm na thì Bắc Kinh đã nắm đầu Campuchia rồi,” ông nói.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.