Ông Trần Văn Huỳnh nói về Con đường VN

Cập nhật: 10:49 GMT - thứ năm, 21 tháng 6, 2012

Media Player

Thân phụ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, ông Trần Văn Huỳnh, giải thích với BBC vì sao ông ủng hộ lời kêu gọi Phong trào Con đường Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Thân phụ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, ông Trần Văn Huỳnh, giải thích với BBC vì sao ông ủng hộ lời kêu gọi Phong trào Con đường Việt Nam, mặc dù nó đang bị nhiều chỉ trích.

Nhà hoạt động vì dân chủ vừa được trả tự do ở Việt Nam, ông Lê Thăng Long mới công bố lời kêu gọi thành lập "Phong trào Con đường Việt Nam" và một danh sách kèm thư mời tham gia, sáng lập phong trào này.

Cương lĩnh hành động của Phong trào dựa trên tác phẩm Con đường Việt Nam do ông Trần Huỳnh Duy Thức và Nhóm Nghiên cứu Chấn chủ trương.

Ông Trần Văn Huỳnh nói chuyện với BBC ngày 20/6.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.