VN sửa luật biển ra sao để tránh bất lợi?

Cập nhật: 14:02 GMT - thứ tư, 20 tháng 6, 2012

Media Player

Nhà nghiên cứu Dương Danh Huy từ Quỹ Nghiên cứu Biển Đông bình luận việc Việt Nam cần sửa Luật Biển ra sao để tránh bất lợi.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Quốc hội Việt Nam hiện nay sắp kết thúc kỳ họp thứ Ba và có kế hoạch thông qua Dự thảo về Luật Biển được cho là sẽ thu hút sự chú ý của các nước trong khu vực có tranh chấp chủ quyền cũng như giới quan sát quốc tế.

Nhân dịp này, nhà nghiên cứu Dương Danh Huy tại Quỹ Nghiên cứu Biển Đông từ Oxford, Anh, bình luận với BBC tiếng Việt về việc Việt Nam cần sửa Luật Biển ra sao để tránh bất lợi.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.