BBC navigation

Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo?

Cập nhật: 14:17 GMT - thứ ba, 29 tháng 5, 2012

Media Player

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bàn về việc làm thế nào để việc bỏ phiếu tín nhiệm khả thi.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhân kỳ họp thứ ba của Quốc hội đang bàn bạc vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, BBC đã liên lạc đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc để tìm hiểu ý kiến của ông về vấn đề này.

Theo ông Quốc thì việc bỏ phiếu tín nhiệm đã được đề cập trong Hiến pháp từ lâu nhưng lâu nay không thực hiện được do vướng những quy định làm nó trở nên ‘bất khả thi’.

Tuy nhiên, ông cho rằng Quốc hội hiện đang có ‘sự nhất trí cao’ để thúc đẩy vấn đề này.

Về cách làm như thế nào và với những đối tượng nào thì các đại biểu hiện có ý kiến khác nhau và ‘cuộc trao đổi hiện đang diễn ra’ ở nghị trường, ông cho biết.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.