BBC navigation

Ai sẽ trả nợ thay tập đoàn Nhà nước?

Cập nhật: 12:37 GMT - chủ nhật, 8 tháng 4, 2012

Media Player

Chuyên gia kinh tế Hàn Mạnh Tiến nói chính người dân sẽ phải "trả nợ" cho những sai phạm kinh tế do các tập đoàn nhà nước gây ra.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tiến sỹ Hàn Mạnh Tiến từ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nói với BBC chính người dân và những người đóng thuế sẽ phải "bỏ tiền" ra để trả nợ vì những "sai phạm" kinh tế làm lỗ tới hàng tỷ USD gây ra bởi các tập đoàn, tổng công ty của Nhà nước mới được thanh tra trung ương phát giác.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.