BBC navigation

'Ông Vươn không vi phạm gì cả'

Cập nhật: 12:57 GMT - thứ năm, 29 tháng 3, 2012

Media Player

Thư ký Hội thủy sản nước lợ Tiên Lãng phản bác các kết luận của thanh tra Tiên Lãng về vi phạm của ông Vươn.

Hôm thứ Tư ngày 28/3, thanh tra huyện Tiên Lãng đã công bố kết quả điều tra một số tội trạng của ông Đoàn Văn Vươn trong sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, ông Vươn bị nêu là có các sai phạm: lấn chiếm thêm gần 20 ha ngoài diện tích đất được giao; chặt phá rừng phòng hộ; cho thuê lại đất được giao và 'trốn thuế đất'.

Trao đổi với BBC, ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng phản bác hoàn toàn các kết luận trên của thanh tra huyện.

Ông cho rằng nếu thanh tra gửi kết luận này đến gia đình ông Vươn thì ông sẽ đại diện cho gia đình ông Vươn tiến hành khiếu nại.

Mời quý vị nghe phần phỏng vấn audio với ông Vũ Văn Luân đi kèm.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.