BBC navigation

Công an muốn vợ ông Hà Vũ giáo dục chồng

Cập nhật: 09:42 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012

Media Player

Vợ ông Cù Huy Hà Vũ nói những người giam giữ ông viết thư đề nghị bà và gia đình "giáo dục" ông trở thành trại viên tốt.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Vợ ông Cù Huy Hà Vũ nói những người giam giữ ông viết thư đề nghị bà và gia đình "giáo dục" ông trở thành trại viên tốt.

Bà Nguyễn Thị Dương Hà nói ông Cù Huy Hà Vũ bị xếp loại "kém" về hành vi trong khi bị giam giữ và phản đối việc xếp loại này cũng như đề nghị "giáo dục" ông Vũ của chính quyền.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.