BBC navigation

VN: chủ quyền là chiến lược lâu dài

Cập nhật: 12:44 GMT - thứ năm, 1 tháng 3, 2012

Media Player

Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo khẳng định đàm phán về chủ quyền với Trung Quốc là một vấn đề 'chiến lược lâu dài' của Việt Nam.

Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội Việt Nam nói với BBC rằng đàm phán về chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc là một vấn đề 'chiến lược lâu dài'.

Tiến sỹ Thảo khẳng định với BBC hôm 28/2/2012 rằng trong các cuộc làm việc cấp cao Việt - Trung, Hà Nội luôn coi đàm phán chủ quyền với Bắc Kinh như "một nội dung quan trọng" trong chương trình nghị sự.

Ông nói : "Việc đó bao giờ cũng rất thẳng thắn với hai bên để trao đổi với nhau, để đi đến giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên đây là một vấn đề lâu dài, chứ không phải là một sớm một chiều giải quyết ngay được."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.