Cập nhật: 11:30 GMT - thứ sáu, 27 tháng 2, 2009

Quy định về đường liên kết

BBCVietnamese.com bao gồm các liên kết tới cả trang nội bộ BBC và bên ngoài. Chúng tôi chọn các địa chỉ phù hợp với nội dung bài và độc giả.

Các liên kết ngoài được lựa chọn và kiểm tra khi bài được đăng tải lên mạng. Nhưng BBC không chịu trách nhiệm cho nội dung các website bên ngoài. Đó là vì:

BBC không sản xuất hay duy trì/cập nhật nội dung đó
BBC không thể thay đổi chúng
Nội dung ở đó có thể thay đổi mà không có sự đồng ý của BBC hoặc BBC không được biết.

Một số trang bên ngoài có thể là những website cũng cung cấp dịch vụ thương mại, như mua bán qua mạng.

Việc đưa liên kết ngoài tại trang web BBC không nên được hiểu là sự ưng thuận dành cho trang web hay chủ của nó (cũng như sản phẩm/dịch vụ của họ).

Đọc thêm thông tin (tiếng Anh): Bấm http://www.bbc.co.uk/home/links/

BBC navigation

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.