BBC navigation

Bão lớn đổ xuống Hong Kong

Cập nhật: 11:34 GMT - thứ sáu, 27 tháng 9, 2013
Cơn bão Usagi

Bão Usagi tràn vào Hong Kong khiến ít nhất 25 người thiệt mạng

Một cơn bão lớn vừa tràn vào Hong Kong trên đường đổ xuống miền nam Trung Quốc. Cơn bão Usagi đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Phóng viên Juliana Liu tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

The streets of Hong Kong, one of the world's most densely packed cities, are eerily quiet. Residents had been preparing for days for a super typhoon, the worst in decades.

But the storm weakened on its way to south China. Though there has been damage caused, it has been far less than originally anticipated.

About a dozen people here have sought treatment in hospital. There has been some flooding, and of course, hundreds of flights have been cancelled.

With the wind and rain abating, the city is likely to return to business as usual by mid-morning.

Bấm Nghe các từ

densely (adv) : đông đúc, dầy đặc, chật cứng

eerily (adv): kỳ quái, kỳ lạ một cách đáng sợ

residents: cư dân

typhoon: cơn bão lớn

weakened: yếu đi

anticipated: dự đoán, dự tính, đoán trước

sought treatment: tìm cách chữa trị, điều trị

abating: dịu đi, giảm bớt

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.