BBC navigation

Spitting Image

Cập nhật: 15:17 GMT - thứ hai, 20 tháng 5, 2013
Thủ tướng David Cameron và Hoàng tử Harry. Ảnh: Getty Images/Bruce Adams

Những con búp bê này giống Thủ tướng Cameron và Hoàng tử Hary tới đâu?

Nếu bạn được miêu tả là the spitting image của một người nào đó, nó có nghĩa bạn trông giống hay cũng giống như người đó.

Ví dụ:

John is the spitting image of his brother. I think they could be twins.

She was the spitting image of her mother and sometimes people were confused about who was who.

Xin lưu ý

Khi một ai đó yêu cầu bạn to spit it out, người đó muốn bạn nhanh chóng nói điều khiến bạn đang cảm thấy quá bối rối, ngượng ngùng khi nhắc tới.

Ví dụ:

Come on Jane, spit it out. Tell us what you think of our new plans.

Thực tế thú vị

Có nhiều loại con rối như với những cách điều khiển khác nhau như rối dây, rối nước, rối bóng. Loại rối phức tạp nhất là rối dây được điều khiển bằng những sợi giây khác nhau có thể cử động được đầu, chân và tay. Người điều khiển rối cần có kỹ năng tốt.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.