BBC navigation

Cựu Thủ tướng Anh, Margaret Thatcher, qua đời

Cập nhật: 15:36 GMT - thứ ba, 9 tháng 4, 2013
Cựu Thủ tướng Anh, bà Margaret Thatcher

Bà Margaret Thatcher là nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh

Cựu Thủ tướng Anh, bà Margaret Thatcher, vừa qua đời vì đột quỵ tại London, thọ 87 tuổi. Văn phòng Thủ tướng David Cameron tuyên bố tang lễ của bà sẽ được cử hành vào thứ Tư tuần sau, ngày 17 tháng Tư.

Neil Edgeller tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

The former British Prime Minister Baroness Thatcher has died at the age of 87 following a stroke.

Her spokesman Lord Bell said: "It is with great sadness that Mark and Carol Thatcher announced that their mother Baroness Thatcher died peacefully following a stroke this morning."

Baroness Thatcher, who was was the leader of the British Conservative Party, served as prime minister from 1979 to 1990.

She was the first woman to hold the post.

Baroness Thatcher, who was born Margaret Roberts, became the Conservative MP for Finchley in north London in 1959. She retired from the House of Commons in 1992.

She won general elections in 1979, 1983 and 1987.

Baroness Thatcher's government privatised several state-owned industries. She was also in power when the UK went to war with Argentina over the Falkland Islands in 1982.

Bấm Nghe các từ

Baroness (here: the title given to Margaret Thatcher by the Queen, as a reward for her work): nữ nam tước, một tước vị hoàng gia mà ở đây là do Nữ hoàng phong cho bà Margaret Thatcher vì những đóng góp của bà cho đất nước Anh

stroke (a sudden change in blood supply to the brain, often causing the loss of ability to speak or move): đột quỵ

to hold the post (to have the job or position): nắm giữ vị trí/chức vụ

MP (short for Member of Parliament): đại biểu quốc hội do người dân bầu ra, dân biểu

retired (stopped working because of old age): về hưu, thôi làm việc

House of Commons (the part of Parliament in the UK where politicians are chosen by the people to represent different parts of the country): Hạ Viện

general elections (occasions when people in a country vote to choose their political representatives): tổng tuyển cử

privatised (sold industries from government into private ownership): tư nhân hóa

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.