Not giving two hoots: không quan tâm

Cập nhật: 11:52 GMT - thứ hai, 21 tháng 5, 2012
Chim cú mèo

Cú mèo Florida bốn tuần tuổi trong tổ tại một công viên địa phương ở Miami, Florida, Hoa Kỳ. Ảnh: Rhona Wise.

Cụm từ trong ngày

Cụm từ not giving two hoots là một cách nói thân mật diễn tả ý không quan tâm, không để tâm một chút nào tới điều gì đó.

Ví dụ

I don't give two hoots about having money, as long as I'm happy.

My girlfriend doesn't give two hoots about my career, she didn't even ask how my interview went.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Xin đừng nhầm với it's a hoot – câu này có nghĩa là nó thật vui.

Ví dụ: The party was a hoot, all my friends were there.

Thực tế thú vị

Trong tiếng Anh, tiếng kêu của cú mèo được diễn tả giống như tiếng hú - a hoot. Nếu bạn cùng bạn bè vui hưởng một buổi tụ họp, bạn có thể la hét, huýt còi, hú lên vì vui. Hoặc nếu bạn vui tụ họp và đi chơi tới khuya thì đây cũng là lúc chim cú mèo bắt đầu bay đi kiếm mồi!

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.