Duck out of something: Trốn, tránh làm gì

Cập nhật: 15:57 GMT - thứ năm, 10 tháng 5, 2012
Những người lính phủ phục phía sau trong khi đôi tân hôn tạo dáng chụp ảnh

Những người lính phủ phục phía sau để giữ cho bục che không bị đổ trong khi đôi tân hôn tạo dáng chụp ảnh

Cụm từ trong ngày

Cụm từ "to duck out of something" có nghĩa là trốn, tránh làm việc gì đó.

Ví dụ

Frank tried to duck out of going to the restaurant by pretending he was ill.

She ducked out of her responsibilities and didn't attend the important meeting.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Xin đừng nhầm với cụm từ "a sitting duck". Nếu bạn là a sitting duck, có nghĩa là bạn dễ bị công kích, mục tiêu dễ bị tấn công.

The politician was a sitting duck because of his unpopular position on school reform.

Thực tế thú vị

Tính điểm ở môn cricket khi là zero (hay "nought" trong tiếng Anh - số không) được gọi là duck - con vịt. Nó có xuất xứ từ trứng vịt, vì số không có hình tựa như trứng vịt.

A score of nought in cricket is called a duck, which comes from duck's egg, because it looks similar in shape to the egg of a duck.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.