BBC navigation

Đại hội xe máy cổ Harley-Davidson ở Cuba

Cập nhật: 10:46 GMT - thứ sáu, 20 tháng 4, 2012

Media Player

Lần đầu tiên các chủ nhân xe Harley-Davidson tổ chức tụ tập biểu diễn các đời xe cổ này tại thị trấn nhỏ ở Cuba.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary
vintage (made in a particular period in the past)

loại cổ, đồ cổ

convention (organised meeting of people with the same interests)

đại hội, cuộc tụ hội

favoured (preferred)mở, mở ra

được ưa thích, ưa chuộng


remaining (left, still in existence)

còn, còn lại


to pull out all the stops (to make every effort)

dùng mọi nỗ lực

Bài khóa - Transcript

The roar of vintage motorcycles in Cuba…

The town of Varadero has hosted the country's first ever Harley-Davidson convention.

The American brand was favoured by the authorities before the 1959 Revolution. Almost all of the country's remaining models date from that time.

But because of the US trade embargo, Cuban bikers have had to pull out all the stops to keep their machines running.


Bản dịch - Translation

Tiếng gầm rú của những chiếc xe máy cổ tại Cuba...

Thị trấn Varadero là nơi đăng cai đại hội xe máy Harley-Davidson đầu tiên tại đất nước này.

Hiệu xe máy của Mỹ này được giới chức trách tại đây ưa chuộng trước khi diễn ra cuộc Cách mạng năm 1959. Hầu hết các đời xe còn lại của hãng này đều là từ thời đó.

Nhưng do lệnh cấm thương mại của Mỹ, các tay đua xe máy Cuba đã phải dùng mọi nỗ lực để giữ cho xe của họ có thể tiếp tục chạy trên đường.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

vintage / convention / favoured / remaining / to pull out all the stops

1. The UK government has said the majority of responses to its consultation on Scottish independence ___________ a referendum sooner rather than later.

2. A ________ car involved in the Le Mans disaster of 1955 has sold for a world record £843,000 in Weybridge. The Austin-Healey 100 special test car competed in the race in which 83 spectators were killed and many more injured.

3. Mr Romney's campaign is ___________________ in the mid-western state of Illinois after he lost the Mississippi and Alabama primaries to Mr Santorum last week. A candidate needs to accumulate 1,144 delegates to the Republican National Convention in August in order to secure the nomination.

4. The workers were abducted on Monday morning in the Apurimac and Ene valleys, the last _____________ stronghold of the Shining Path rebels.

5. International Beatles Week will run in the city from 22-28 August and will feature the world's biggest Beatles ______________.


Giải đáp - Answers

1. The UK government has said the majority of responses to its consultation on Scottish independence favoured a referendum sooner rather than later.

Source: Bấm Scottish independence: UK consultation backs early vote2. A vintage car involved in the Le Mans disaster of 1955 has sold for a world record £843,000 in Weybridge. The Austin-Healey 100 special test car competed in the race in which 83 spectators were killed and many more injured.

Source: Bấm Le Mans car fetches record £843,000 at Weybridge auction3. Mr Romney's campaign is pulling out all the stops in the mid-western state of Illinois after he lost the Mississippi and Alabama primaries to Mr Santorum last week. A candidate needs to accumulate 1,144 delegates to the Republican National Convention in August in order to secure the nomination.

Source: Bấm Romney eyes Illinois primary after Puerto Rico win4. The workers were abducted on Monday morning in the Apurimac and Ene valleys, the last remaining stronghold of the Shining Path rebels.

Source: Bấm Peru troops free Shining Path hostages5. International Beatles Week will run in the city from 22-28 August and will feature the world's biggest Beatles convention.

Source: Bấm Liverpool's Beatle anniversary plans
Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.